Η εταιρεία PAX Α.Ε. διατηρεί και επεξεργάζεται αρχείο προσωπικών δεδομένων με μόνο σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της σχέσης της με τους πελάτες της και την παροχή ειδικών προνομίων σε αυτούς.

Η εταιρεία PAX Α.Ε. εξουσιοδοτείται να διαβιβάζει τα δεδομένα σε συνεργαζόμενες εταιρείες του ομίλου σε χώρες εντός ΕΕ, εφόσον αυτό επιβάλλεται για λόγους λειτουργικής και μηχανογραφικής διευκόλυνσης ή για στατιστικούς ή ιστορικούς λόγους.

Το μέλος του PAX CLUB συναινεί στην ως άνω συγκέντρωση και διαχείριση των στοιχείων του/της και παρέχει στην εταιρεία PAX Α.Ε. το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τα ως άνω στοιχεία για μελλοντική ενημέρωση του μέλους σχετικά με εμπορικές, προωθητικές και άλλες ενέργειες marketing που αφορούν το PAX CLUB και τις συνεργαζόμενες με αυτό εταιρείες.

Η εταιρεία PAX Α.Ε. εγγυάται την προστασία των στοιχείων αυτών από οποιαδήποτε παράνομη πρόσβαση και αθέμιτη επεξεργασία καθώς και τη χρήση τους αποκλειστικά και μόνο για σκοπούς marketing.

Αν οποιαδήποτε χρονική στιγμή το μέλος θελήσει να διαγραφεί από το PAX CLUB και να μην λαμβάνει στο εξής ενημέρωση, μπορεί να καλέσει στο τηλέφωνο 210 6129933-4 ή να στείλει σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@paxburgers.gr