Στα PAX Burgers η ασφάλεια και η υγεία τoυ κάθε burgerista, του προσωπικού μας και της τοπικής κοινωνίας αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα. Το να προστατεύουμε τους καταναλωτές μας και τους εργαζόμενους μας είναι ο οδηγός της κάθε μας απόφασης.

Σε ιδιαιτέρως κρίσιμες στιγμές, όπως αυτές που ζούμε όλοι, έπρεπε να εξασφαλίσουμε πως η παρουσία μας θα πληρούσε όλα τα επιπρόσθετα μέτρα και όλους τους επιπρόσθετους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας. Έτσι, από τις 24/4 είμαστε και πάλι κοντά σας με την υπηρεσία delivery & take away για την Αθήνα και από 25/4 για τη Θεσσαλονίκη, για να βιώσουμε ξανά παρέα τις απολαυστικότερες στιγμές σας.

Με αίσθημα ευθύνης βρισκόμαστε σε συνεχή επαφή με τις αρμόδιες Υπηρεσίες και εναρμονιζόμαστε με τις επίσημες Οδηγίες του Διεθνούς και Εθνικού Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ, ΕΟΔΥ), σχετικά με την κατάσταση που όλοι αντιμετωπίζουμε λόγω του κορωνοϊού (Covid-19).

Η εταιρεία μας έχει προβεί στην εφαρμογή των παρακάτω μέτρων προκειμένου να προστατεύσουμε την Υγεία και την Ασφάλεια όλων στα εστιατόρια μας και να εξασφαλίσουμε ότι κάθε γεύμα πραγματοποιείται σε ένα απολύτως προστατευμένο περιβάλλον.

Τα εστιατόρια PAX ήδη διαθέτουν Συστήμα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων (ΣΔΑΤ) το οποίο βασίζεται στις αρχές Ανάλυσης Κινδύνου και Κρίσιμων Σημείων Ελέγχου (HACCP). Παρόλα αυτά, σε όλα μας τα καταστήματα έχουμε ενισχύσει τα μέτρα υγιεινής, ώστε να εξαλείψουμε τον κίνδυνο επιμολύνσεων.

Προσωπικό

1. Συνεχής ενημέρωση και εκπαίδευση εργαζομένων για τις Οδηγίες Πρόληψης & Προστασίας του ΕΦΕΤ και ΕΟΔΥ.
2. Καθημερινή θερμομέτρηση του προσωπικού πριν την έναρξη της εργασίας.
3. Συχνό πλύσιμο χεριών με την χρήση αντισηπτικού σε όλους τους χώρους (επιπλέον του προβλεπόμενου από τις αρχές της εταιρίας).
4. Αδιαπραγμάτευτη χρήση γαντιών και μάσκας κατά την προετοιμασία από τους chefs μας με τακτική αλλαγή και απολύμανση
5. Ελαχιστοποίηση ανθρώπινης επαφής και τήρηση αποστάσεων μεταξύ του προσωπικού
6. Λειτουργία με συγκεκριμένο προσωπικό και αυστηροί περιορισμοί εισόδου σε εξωτερικούς συνεργάτες

Χώροι Εστιατορίων

1. Εντατικοποίηση απολυμάνσεων επιφανειών και αντικειμένων συχνής χρήσης (με εγκεκριμένα ιοκτόνα).
2. Πραγματοποίηση συστηματικού και επαρκή εξαερισμού.
3. Επιπρόσθετα μέτρα ασφάλειας κατά την παραλαβή και αποθήκευση των πρώτων υλών.

Είμαστε εδώ και θα συνεχίσουμε να είμαστε με στόχο την κατά δυνατόν ομαλή συνέχιση των δραστηριοτήτων μας, με σεβασμό και προτεραιότητα την υγεία και την ασφάλεια των καλεσμένων και των ανθρώπων μας.

Σας ευχαριστούμε πολύ για την εμπιστοσύνη σας και ανυπομονούμε να σας εξυπηρετήσουμε ξανά.

Πιθανή μετάδοση του COVID-19 μέσω των τροφίμων:

Η νόσος COVID-19 είναι μια νόσος του αναπνευστικού συστήματος και η κύρια οδός μετάδοσης είναι με την επαφή από άτομο σε άτομο και με την άμεση επαφή με τα σταγονίδια που δημιουργούνται με την αναπνοή στην περίπτωση που ένα μολυσμένο άτομο βήχει ή φτερνίζεται. Έως σήμερα δεν υπάρχουν στοιχεία για τη μετάδοση ιών που προκαλούν ασθένειες του αναπνευστικού συστήματος μέσω των τροφίμων ή μέσω της συσκευασίας τροφίμων. Οι κορωνοϊοί δεν μπορούν να πολλαπλασιαστούν στα τρόφιμα. (Πηγή: Κατευθυντήριες οδηγίες για τις επιχειρήσεις τροφίμων που αφορούν στην ασφάλεια τροφίμων ως προς τον COVID-19 ,  Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας)